Inspiratie: Succesfactoren voor het betrekken van eindgebruikers

Inspiratie: Succesfactoren voor het betrekken van eindgebruikers

Bij het verbeteren van de relatie tussen een ziekenhuis en haar patiënten speelt de betrokkenheid van de eindgebruiker een cruciale rol. Het actief betrekken van patiënten bij de resultaten is niet alleen een strategische keuze, maar een noodzakelijke stap richting...
Inspiratie: Succesfactoren voor het betrekken van eindgebruikers

Inspiratie: het belang van B1 taalgebruik

Deze maand staan we stil bij het belang van communiceren op B1taalniveau in de zorg. Het is een kwestie waar we allemaal, ongeacht onze rol in de zorgsector, onze aandacht aan kunnen en zouden moeten wijden. B1-taalgebruik is een basisniveau van taalvaardigheid...