Bij het verbeteren van de relatie tussen een ziekenhuis en haar patiënten speelt de betrokkenheid van de eindgebruiker een cruciale rol. Het actief betrekken van patiënten bij de resultaten is niet alleen een strategische keuze, maar een noodzakelijke stap richting een meer transparante en vertrouwensvolle samenwerking.

Waarom is terugkoppeling belangrijk?

Het terugkoppelen van resultaten aan eindgebruikers is essentieel om verschillende redenen:

  • Transparantie: Door een open communicatiekanaal te creëren, versterken we het vertrouwen tussen het ziekenhuis en de patiënten. Transparantie is de sleutel tot een duurzame en oprechte relatie.
  • Betrokkenheid: Patiënten voelen zich gewaardeerd en meer betrokken bij het proces wanneer ze zien dat hun input serieus wordt genomen. Dit verhoogt hun motivatie en toewijding.
  • Inzicht: Terugkoppeling helpt patiënten de context en impact van beslissingen beter te begrijpen. Dit bevordert niet alleen begrip, maar ook acceptatie en samenwerking.
  • Verantwoording: Het tonen van verantwoordelijkheid voor de genomen en beloofde acties laat zien dat het ziekenhuis zich inzet voor continue verbetering en betrouwbaarheid.

Hoe kan je effectief terugkoppelen?

  1.  Interactiviteit: Gebruik handige tools zoals interactieve dashboards (bijvoorbeeld ons SiRrounding board!) waarmee gebruikers zelf de data kunnen verkennen en analyseren. Dit kan hen helpen om dieper inzicht te krijgen in de resultaten en daarbij eigenaarschap te creëren.
  2. Storytelling: Vertel een verhaal rondom de data en resultaten. Dit kan helpen om context te geven aan de resultaten, waardoor het meer relevant en interessant wordt voor de eindgebruikers.
  3. Vraag en antwoord: Voorzie een sectie waar eindgebruikers vragen kunnen stellen over de resultaten (en uiteraard ook antwoord kunnen krijgen!). Dit kan helpen om eventuele onduidelijkheden voortijdig weg te kunnen nemen.

De SiR Goodwill methode: Betrokkenheid als sleutel tot succes

Bij SiR Goodwill hechten we enorm veel waarde aan de betrokkenheid van eindgebruikers. Onze SiR Goodwill Methode benadrukt het belang van essentiële terugkoppeling, die bijdraagt aan betere samenwerking en resultaatgerichtheid. Door patiënten actief te betrekken en open te communiceren, streven we naar een gezondere en meer verbonden gemeenschap.

Ontdek Meer

Wil je weten hoe onze methode bijdraagt aan transparantie, vertrouwen en betrokkenheid? Ontdek hoe wij samenwerken met ziekenhuizen om deze doelen te bereiken en lees meer over onze aanpak. Samen kunnen we bouwen aan een toekomst waarin patiëntbetrokkenheid centraal staat. Verhoog de betrokkenheid, versterk het vertrouwen en creëer een transparante samenwerking met SiR Goodwill. Ontdek de kracht van effectieve terugkoppeling en maak een verschil in de gezondheidszorg! Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Volg je ons al op LinkedIn? Hier lees je nog veel meer tips en leuke inzichten!