In de wereld van de gezondheidszorg draait alles om meer dan alleen diagnoses en behandelingen; het draait om de ervaring die we onze patiënten bieden. Veel zorgorganisaties meten wel de algemene tevredenheid, maar gaan hierbij niet voldoende de diepte in om uiteindelijk bruikbare inzichten op te doen en de zorg te verbeteren. Patiënt tevredenheid gaat verder dan enkel medische resultaten. Het is niet slechts een cijfer op papier; het vertegenwoordigt de gastvrijheid en beleving die we in onze zorg leveren. Het gaat om de empathie die we tonen, de aandacht voor details, en de mate waarin we de persoon achter de patiënt zien.

Een type vraag dat wij veel voorbij zien komen bij onze opdrachtgevers is “Hoe beoordeelt u het eten en drinken tijdens uw verblijf?” of “Bent u tevreden over de schoonmaak in het ziekenhuis?” Men meet dan wel de tevredenheid, maar het geeft geen duidelijkheid over wáárom een bepaalde score tot stand is gekomen. Om echt tot een verbetercultuur te kunnen komen, zal je de diepte in moeten duiken. Dit betekent verder gaan dan het ‘meten om te meten’, maar echt nieuwsgierig worden naar waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn en, nog belangrijker, hoe ze duurzaam kunnen worden verbeterd!

Dus hoe doe je dat?
– Stel duidelijke doelen en meetbare indicatoren: Zorg ervoor dat je meetbare indicatoren (KPIs) hebt om je voortgang te volgen.
– Kies de juiste meetinstrumenten: Selecteer geschikte vragenlijsten, enquêtes of focusgroepen om de tevredenheid van patiënten te meten.
– Betrek patiënten bij het proces: Moedig patiënten aan om feedback te geven en hun ervaringen te delen. Niet alleen om hun ervaringen te delen, maar betrek ze ook bij het vervolg en het bedenken van oplossingen!
– Analyseer de gegevens grondig: Verzamelde gegevens moeten worden geanalyseerd om inzichten te verkrijgen. Identificeer trends, patronen en gebieden waar verbetering nodig is.
– Communiceer de resultaten: Deel de resultaten van patiënttevredenheidsmetingen met het zorgteam en andere relevante belanghebbenden. Open communicatie stimuleert betrokkenheid en verbetering.
Monitor de voortgang: Blijf de tevredenheid van patiënten regelmatig meten en volg de voortgang van je actieplannen. Pas de plannen aan op basis van de resultaten en de feedback van patiënten.

Het meten van patiënttevredenheid stelt ons in staat om te leren en te groeien. Ga na of er bij jouw organisatie effectief wordt gemeten, of slechts ‘om het meten’. Wat doen jullie met de data en opgedane inzichten?

Hulp nodig om op een duurzame manier met meten en verbeteren aan de slag te gaan? Neem  met ons op! We helpen graag.

patient tevredenheid meten verbeteren gastvrijheid

#SiRGoodwill #Patiënttevredenheid #Zorgervaring #GastvrijheidInDeZorg #Beleving #Zorgprofessionals #Toewijding #Patiëntenzorg