DO

Intake

Belevingsmeting

Borging

Betrekken team

Ambassadeurs trekken

Ambassadeurs selecteren

Verbetereacties

ACT

CHECK

PLAN

In deze fase beginnen wij met het maken van een strategisch plan, hierbij houden wij rekening met de wensen van de cliënt, de behoefte van de eindgebruiker en de missie en visie van de organisatie. Binnen de SiR Goodwill methode vallen de intake, belevingsmeting en de kick-off bij de planning fase.

CHECK

Om te kijken of de verbeteracties het gewenste effect behalen, word er nog een belevingsmeting gedaan. Het doel hiervan is om in kaart te brengen waar er aanpassingen gedaan moeten worden.

DO

In deze fase implementeren wij verbeteracties waarbij zowel de eindgebruiker, cliënt en medewerkers, hoog betrokken zijn.

ACT

Hier worden de verbeteracties geoptimaliseerd en starten wij het proces van de borging om de acties een langdurig positief effect te laten behalen.