Verbinding in Eenvoud: De Kracht van Een Kernwaarde!

Kan jij alle kernwaarden van jouw bedrijf opnoemen?
Kernwaarden zijn de essentiële overtuigingen die de basis vormen van een organisatie. Vaak zijn het een stuk of 5 of 6 woorden met een achterliggende gedachte. Ze sturen gedrag, vormen de bedrijfscultuur en dienen als leidraad voor besluitvorming. Ze zijn dus erg belangrijk, maar vaak ligt de focus verkeerd. Het gaat niet enkel om het hebben van kernwaarden of deze kunnen opnoemen, maar juist om het uitdragen van de achterliggende boodschap hiervan.

Uit onderzoek blijkt dat (met name operationele) medewerkers doorgaans maar 1 of 2 kernwaarden kunnen onthouden. Het is daarom veel krachtiger om een eenduidige boodschap te formuleren waar iedereen zich in kan vinden. Kwaliteit boven kwantiteit: in een wereld vol informatie is eenvoud de ultieme versterker. Onze operationele helden vormen het kloppende hart van onze organisatie, en het is cruciaal dat zij de boodschap begrijpen en dat deze resoneert met hun dagelijkse werkzaamheden.

Hoe zorgen we ervoor dat deze identiteit resoneert op de werkvloer en een duurzame verandering teweegbrengt?

  • Leiders fungeren als rolmodellen, waardoor medewerkers worden aangemoedigd om de waarden na te streven.
  • Houd een open communicatie over de bedrijfsidentiteit, missie en doelstellingen. Wees daarbij ook transparant over veranderingen en betrek medewerkers actief bij het proces.
  • Creëer een cultuur waarin medewerkers zich gehoord voelen en zich eigenaar voelen van de bedrijfsidentiteit.
  • Erken en beloon medewerkers die de gewenste bedrijfscultuur belichamen. Dit motiveert anderen om ook dit gedrag na te streven.

Het veranderen van de bedrijfscultuur is makkelijker gezegd dan gedaan. Door deze tips te integreren, kan een organisatie een sterke bedrijfsidentiteit en cultuur opbouwen die niet alleen duurzame verandering mogelijk maakt, maar ook de betrokkenheid van medewerkers en het succes van de organisatie bevordert.

Ook aan de slag met het veranderen van je bedrijfscultuur en andere duurzame veranderingen? We helpen graag! Neem contact met ons op of lees hier meer over onze methode.